Nota prawna


Niniejsza nota prawna stanowi prawną regulację w zakresie korzystania z informacji zawartych w instrukcji Digital Clark's Zappera, Digital Silver Pulsera oraz strony internetowej www.merlin-zdrowie.pl

Autorzy niniejszej instrukcji jak i serwisu internetowego www.merlin-zdrowie.pl dołożyli wszelkich starań, by zawarte w instrukcji jak i na w/w stronie internetowej informacje były dokładne i odpowiadały informacją zawartym w dostępnej literaturze lub na innych serwisach internetowych.Wlasność intelektualna


Urządzenia Digital Clark's Zapper czy Digital Silver Pulser rozprowadzane przez Centrum Medycyny Alternatywnej przedstawione między innymi na stronie www.merlin-zdrowie.pl są opracowane i zbudowane w oparciu o doświadczenie i według zaleceń Centrum Medycyny Alternatywnej Merlin co do pomysłu konstrukcji i obecnego wyglądu choć co do funkcjonalności są skonstruowane wg. zaleceń ich wynalazców. W szczególności dotyczy to unikalnego jak na dziś rozwiazania użytego w Digital Clark's Zapper a mianowicie połączenia generatora, programatora i Zappera w jednej zminiaturyzowanej obudowie. W całosci moduł 15 stopniowego programatora jest patentem Centrum Medycyny Alternatywnej Merlin oraz sposób doboru częstotliwości generowanych przez 15 stopniowy programator jak i program sterujący całym urządzeniem Digital Clark's Zapper jest właśnoscią intelektualną Centrum Medycyny Alternatywnej Merlin. Według powyższego zabrania się jakiegokolwiek kopiowania, modyfikowania, ulepszania lub wykorzystywania programu lub wykorzystania obecnego wyglądu urządzeń do własnych lub komercyjnych produkcji czy zastosowań.

Jakiekolwiek zwielokrotnianie, w tym kopiowanie, korzystanie lub inne publiczne rozpowszechnianie wskazanych powyżej materiałów wymaga zgody w formie pisemnej pod rygorem nieważnosci, z zastrzeżeniem korzystania o charakterze nie komercyjnym dla użytku osobistego. Nazwy handlowe, urządzeń w tym nazwa Digital Clark's Zapper lub inne oznaczenia zamieszczone w instrukcji w tym Centrum Medycyny Alternatywnej Merlin czy stronie internetowej www.merlin-zdrowie.pl stanowią zarejestrowane znaki towarowe i podlegają ochronie na zasadach przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 49 poz. 508 z p.zm.). Ogólne zasady korzystania z informacji treści zamieszczone w materiałach zawartych na stronie internetowej www.merlin-zdrowie.pl czy w niniejszej instrukcji mają wyłacznie charakter informacyjny, nie mogą być traktowane jako forma konsultacji. Stosowanie lub korzystanie z urządzeń w tym Digital Clark's Zapper i Digital Silver Pulser lub innych srodków wymaga wcześniejszej konsultacji z lekarzem, do którego należy ostateczna decyzja o sposobie i zakresie stosowanej terapii. Niezależnie od powyższego stosowanie lub korzystanie z urządzen Digital Clark's Zapper i Digital Silver Pulser lub innych środków wymaga zapoznania się z treścią instrukcji obsługi ewentualnie ulotki dołączanej do każdego preparatu jak i urządzenia której treść ma pierwszeństwo przed informacjami zawartymi w niniejszej informacji. Centrum Medycyny Alternatywnej Merlin zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania informacji zawartych na stronie internetowej czy w niniejszej instrukcji obsługi w każdym czasie i w jakimkolwiek zakresie bez wcześniejszego powiadamiania użytkowników.


Urządzenia


Digital Clark's Zapper i Digital Silver Pulser nie są urządzeniami leczniczymi i należy je traktować wyłącznie jako sprzet poznawczo edukacyjny. Słowa zawarte w instrukcji lub na stronie www.merlin-zdrowie.pl takie jak: leczenie, terapia, kuracja, schorzenia, choroba itp. sa jedynie przytoczeniami z literatury i innych ogólnie dostepnych serwisów internetowych i nie odzwierciedlają poglądów i stanowiska firmy Merlin oraz jej pracowników.

Odpowiedzialność


Centrum Medycyny Alternatywnej Merlin jako podmiot gospodarczy oraz ich pracownicy zbiorowo czy tez indywidualnie nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek informacje zamieszczone w niniejszej instrukcji czy też na stronie internetowej www.merlin-zdrowie.pl oraz ulotkach informacyjnych bez zgody udzielonej w formie pisemnej czy też za stosowanie oraz zakup i stosowanie preparatów czy urządzeń w tym Digital Clark's Zapper i Digital Silver Pulser a co zatem stanowi roszczeń kierowanych do nas pośrednio czy tez bezpośrednio. Klient kupując w/w urządzenie decyduje się automatycznie na wszelkie ewentualne (a tu nie ujęte) konsekwencje stosowania urządzenia czy konkretnej terapii oraz przejmuje odpowiedzialność na siebie.

Niniejsza instrukcja oraz informacje zawarte na stronie www.merlin-zdrowie.pl oraz w/w urządzenia mają charakter edukacyjny a nie konsultacyjno terapeutyczny. Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszej instrukcji czy na stronie www.merlin-zdrowie.pl zostały podane właściwie. Jednak jakiekolwiek wykorzystywanie lub stosowanie srodków wymienionych w niniejszej instrukcji oraz urządzeń w tym Digital Clark's Zapper, Digital Silver Pulser odbywać się może jedynie po wczesniejszej konsultacji z lekarzem i zapoznaniu się z informacją dołączoną do każdego urządzenia. Autorzy i wydawcy serwisu internetowego czy niniejszej instrukcji obsługi nie mogą ponosić odpowiedzialności za błedy, ani żadnych konsekwencji wynikających z zastosowania informacji zawartych w nich czy stosowania w/w urządzeń.

Centrum Medycyny Alternatywnej Merlin
ul.Mikołajczyka 7c
41-200 Sosnowiec


 

 

 Osób on-line: 3

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz okreœlić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. akceptuj ✓